Dom jednorodzinny w miejscowości Wach (gmina Kadzidło)

Wróć do listy licytacji
Licytacja komornicza

Licytacja nieruchomości

Licytacja domu jednorodzinnego o pow. zabudowy 79 m2 wraz z działką o pow. 2079 m2, zabudowaną budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 45 m2, poł. w miejscowości Wach (gmina Kadzidło).

Termin: 21.06.2024 godz. 11:00

Miejsce: Sad Rejonowy w Ostrołęce

Dodatkowe informacje:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Adam Otłowski, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1529/22, w dniu w dniu 21-06-2024 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce, mającego siedzibę pod adresem: ul. Mazowiecka 3, 07-400 Ostrołęka, w sali nr VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, stanowiacej działkę o numerze ew. 778/1 o powierzchni 2079 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 79,00 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 45,00 m2, położonej pod adresem: 07-420 Kadzidło, Wach, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1O/00048322/2.

Suma oszacowania wynosi 256 510,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 192 382,50 zł.
Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 25 651,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania na rachunku bankowym komornika.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 53 16001462 1868 8938 6000 0003

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 17.00. W Sądzie Rejonowym w Ostrołęce można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 1203/23) a także w Kancelarii Komorniczej w godzinach jej pracy.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Adam Otłowski

Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Ostrołęce

Kontakt

ul. Goworowska 2B / 2A,
07-410 Ostrołęka

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek: 8:00 - 16:00

Przyjmowanie interesantów

poniedziałki: 9:00 - 16:00

Rachunek bankowy

53 1600 1462 1868 8938 6000 0003
SWIFT: PPABPLPKXXX
crossmenuarrow-left-circle