Adam Otłowski

Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce

Informacje zawarte na stronie internetowej stanowią funkcję informacyjną i nie są reklamą działalności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Adama Otłowskiego.

Kancelaria Komornicza 
nr IX w Ostrołęce

Adres:

ul. Goworowska 2B / 2A
07-410 Ostrołęka

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek
8:00 - 16:00

Rachunek bankowy:

53 1600 1462 1868 8938 6000 0003
SWIFT: PPABPLPKXXX

Zakres działalności

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Skutecznie odzyskujemy długi prowadząc egzekucję z ruchomości, rachunków bankowych, wynagrodzeń, wierzytelności oraz innych praw majątkowych.

Egzekucja z nieruchomości

Efektywnie prowadzimy postępowanie egzekucyjne z nieruchomości zgodnie z właściwością miejscową na terenie miasta Ostrołęka oraz powiatu ostrołęckiego.

Eksmisja

Podejmujemy wszelkie czynności faktyczne i prawne zmierzające do opróżnienia lokalu lub nieruchomości z osób i rzeczy i wydania uprawnionej osobie.

Egzekucja innych świadczeń niepieniężnych 

Może polegać m.in. na wydaniu ruchomości, nieruchomości, statku.

Doręczenia komornicze

Na wniosek powoda lub sądu komornik dokonuje doręczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Alimenty

Sprawy alimentacyjne prowadzimy z wykorzystaniem wszelkich sposobów egzekucji.

Wykorzystywane systemy

Systemy komornicze - Kancelaria Komornicza nr IX w Ostrołęce
Systemy komornicze - Kancelaria Komornicza nr IX w Ostrołęce

Ognivo

ZUS PUE

EPU

CBDKW

CEPiK

E-US

Komornik Online

Licytacje komornicze

Wszystkie
Licytacje nieruchomości
Licytacje ruchomości
Licytacja komornicza

Licytacja nieruchomości

Dom jednorodzinny w miejscowości Wach (gmina Kadzidło)

Licytacja domu jednorodzinnego o pow. zabudowy 79 m2 wraz z działką o pow. 2079 m2, zabudowaną budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 45 m2, poł. w miejscowości Wach (gmina Kadzidło).

Termin: 21.06.2024 godz. 11:00

Miejsce: Sad Rejonowy w Ostrołęce
Więcej informacji
Licytacja komornicza

Licytacja nieruchomości

Dom jednorodzinny w miejscowości Wach (gmina Kadzidło)

Licytacja domu jednorodzinnego o pow. zabudowy 79 m2 wraz z działką o pow. 2079 m2, zabudowaną budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 45 m2, poł. w miejscowości Wach (gmina Kadzidło).

Termin: 21.06.2024 godz. 11:00

Miejsce: Sad Rejonowy w Ostrołęce
Więcej informacji

Najczęstsze pytania

Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułach wykonawczych przy zastosowaniu określonych środków przymusu. Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego. Komornik dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela.

Komornik sądowy

działa w imieniu państwa,
działa na rzecz wierzyciela,
ma prawo stosować przewidziane prawem środki przymusu mające na celu wymuszenie spełnienia obowiązku określonego w tytule wykonawczym,
ma prawo legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.

W jaki sposób ustalić właściwego komornika sądowego?

Komornik działa na obszarze rewiru komorniczego. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika w przypadku egzekucji z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności, rachunków bankowych oraz innych praw majątkowych. We wniosku wierzyciel powinien wyraźnie zaznaczyć, że korzysta z wyboru komornika na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych.

Czy komornik pobiera swoje wynagrodzenie od Wierzyciela?

Nie. Komornik dolicza opłatę egzekucyjną do świadczenia, które podlega egzekucji. Jeżeli wierzyciel posiada tytułu wykonawczy z którego wynika zapłata na jego rzecz określonej kwoty komornik doliczy do tego zobowiązania należną opłatę egzekucyjną. Komornik nigdy nie pomniejsza wierzytelności należnej dla wierzyciela. Według zasady z art. 770 kpc to dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do przeprowadzenia egzekucji.

Czym zajmuje się komornik sądowy?

Podstawowym zadaniem komornika sądowego jest wykonywanie orzeczeń sądu w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułów wykonawczych przy zastosowaniu określonych środków przymusu. Komornik dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Ponadto komornik może na zlecenie dokonać spisu inwentarza czy zabezpieczyć spadek po zmarłym. Komornicy posiadają także uprawnienia mające na celu ustalenia konkretnego faktu za pomocą instytucji protokołu stanu faktycznego. Ponadto komornik może na wniosek organizatorów licytacji sprawować nadzór nad publicznymi licytacjami, a także doręczać wszelkiego rodzaju korespondencję sądową.

Adam Otłowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce

Kontakt

ul. Goworowska 2B / 2A,
07-410 Ostrołęka

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek: 8:00 - 16:00

Przyjmowanie interesantów

poniedziałki: 9:00 - 16:00

Rachunek bankowy

53 1600 1462 1868 8938 6000 0003
SWIFT: PPABPLPKXXX
crossmenuplus-circle